Wednesday, February 29, 2012

Acrimony over a FeastAuf a seudah hâben kéin seitige, wâs belangen nischt zu khevra kedisha nischt getort sein. Nur jeder parnas khosdesh hât gemägt brengen ein freund. Hât sich âber amâl getroffen, as éin parnas khodesh’s freund is geween dem zwéiten parnas khodesh’s feind. Un ot der parnas khodesh is grâd geween in “sein khodesh” (his month of office), d.h. er hât betrotten in jenem’s khodesh sein amt. Is er geween der balebus (master), der ganzer “hâhn” auf der seudah. Hât er jenem parnas khodesh’s freund, dâs héisst, sein soyna (enemy) araus-getrieben. Is jenem  aweg un hât gemasur’t dem poretz Radziwill (informed the nobleman) as der parnas khodesh wâs hât ihm araus-getrieben, stellt ihm (der poretz) “feigen” be-shaas (at the time) er fâhrt in städtel. Hât Radziwill gehéissen araus-treiben jenem parnas khodesh vun Kaidani mit sein ganzer familie. Vun dämâlt ân is gemacht geworen a taknohah (rule), as aphilu (even) der parnas khodesh tor kéin shum (not a single) seitigen menschen nischt brengen auf der seudah, a khutz (other than) RKh”Sh, d. h. Rov, khazan (cantor), shamas (custodian). Characteristisch is noch a takonah, verschrieben in selben pinkas. “Zu machen auf a seudah vun ha-kohol  a welche s’is “spiel”, wâs m’ruft dâs “vorstellen”, asõ wie m’is sich noyeg (is customary) auf ander simkhos (celebrations), is dâs a stück osur (forbidden). Dervun seht men, as nischt blõs Purim (the Feast of Esther) hât men gemacht amâl vorstellungen, nbur auch auf andere simkhos, un as aphilu auf a seudah vun ha-kohol h^at men “gepravet komedieh”.

Übrigens is beh khevrah kedisha auch geween a guter minhag (custom): õb es is geween in städtel a kranker, hât men ihm gemust brengen vun der seudah warime geköchts, teykiph (at once), wie nor abend. Un die überbleibechtzen vun der seudah hât men gedarft zutéilen ârime leut.

No comments:

Post a Comment